Carla Janssen

Carla Janssen

Carla Janssen is onze POH-somatiek.

Zij treedt daarmee in de voetsporen van Ivette Brommer die 25 jaar aan onze praktijk verbonden was.
Zij ondersteunt daarbij Drs A.Z. Banai bij zijn werkzaamheden door deze (deels) over te nemen.

Het kan hierbij gaan om alle zorgactiviteiten die relevant zijn voor de patiëntenzorg, bijvoorbeeld voorlichting, controle en behandeling van patiënten.

De praktijkondersteuner somatiek ondersteunt de huisarts vooral in de behandeling van patiënten die een chronische lichamelijke aandoening hebben.

In de meeste gevallen is dit diabetes, astma, COPD (bronchitis en longemfyseem) of een hart- en vaatziekte maar ook de ouderenzorg.

Praktijkondersteuners houden zich over het algemeen bezig met de volgende zaken:

 • Verrichten van intake en anamnese 
 • Houden van spreekuur (algemeen en/of specifiek voor bijvoorbeeld COPD of diabetes
 • Verstrekken van voorlichting en advies aan patiënten op medisch gebied 
 • Uitvoeren van medische handelingen en/of begeleiding in de praktijk (algemene handelingen als het aanstippen van wratten en verwijderen van hechtingen, maar ook specifieke behandeling van diabetes, astma, COPD, etc.
 • Verrichten van ambulante hulpverlening in voorkomende gevallen 
 • Opstellen van risicoprofiel (bijvoorbeeld met het oog op hart- en vaatziekten, diabetes of astma
 • Zo nodig doorverwijzen van patiënt naar de huisarts of een specialist 
 • Verzorgen van rapportage in het elektronisch patiëntendossier of huisartsen informatiesysteem 
 • Voeren van overleg met huisarts en eventuele specialisten 
 • Onderhouden van contacten met andere (externe) hulpverleners en instanties 
 • Overdragen van werkzaamheden aan huisarts, andere praktijkondersteuners, praktijkassistenten of overige zorgverleners (intern en extern, bijvoorbeeld internisten, oogartsen of diëtisten
 • Verzamelen en bestuderen van gegevens en vakliteratuur ten behoeve van scholing en onderzoek

Najlilla Damee

Carla wordt daarbij geholpen door Najilla Damee, ANIOS.

Najilla roept volgens schema de CVRM -patiënten (hart- en vaatziekten) op voor periodieke controles.

Zij verzorgt daarbij ook, zo nodig, de ECG’s (hartfilmpjes).