》Welkom op onze website.

Maar eerst dit.
Wilt u zelf 24/7 . . .
Afspraak maken bij uw
huisarts?
Medicijnen nabestellen? Medisch dossier inzien? Online vragen stellen? Toegang hebben via de app
MedGemak?

Meldt u direct aan via deze link of kijk eerst voor meer informatie op MijnGezondheidNet.


 Niet op een afspraak komen zonder bericht heeft consequenties.
Lees
HIER meer!


Nog niet zo heel erg handig met al die digitale toestanden?
Dan bent u echt niet de enige.

Nooit te oud om iets bij te leren. Foto: Bibliotheek Rotterdam

Nooit te oud om iets bij te leren. Foto: Bibliotheek Rotterdam

Daarom zijn er op diverse plekken mensen die u graag verder willen helpen.
Zo is er het Rotterdamse netwerk Digitale Inclusie 55+ (jonger mag natuurlijk ook); Binnen de Rotterdamse bibliotheken organiseren zij verschillende activiteiten om ouderen digitaal vaardiger te maken.
De activiteiten van de bibliotheek zijn HIER terug te vinden.
Een overzicht van het actuele aanbod opvragen voor ondersteuning op het gebied van digitale basisvaardigheden vindt u HIER!
Digivaardig biedt laagdrempelig lessen over het gebruik van thuisarts.nl, apotheek.nl maar ook het gebruik van de gezondheidsapp en portalen van de huisarts en ziekenhuis


Drs. A.Z. Banai, uw huisarts
BIGnr: 69051482001

Op deze site vindt u veel informatie over onze praktijk:

  • Wie wij zijn en wat we doen,
  • Openingstijden van de praktijk,
  • Informatie over de waarneming bij vakantie of nascholing, in de avond en weekenden.

Zo kunt u via deze site 7 dagen per week en 24 uur per dag bij onze huisartsenpraktijk terecht voor meer informatie.

Onderstaand is ok vaak van toepassing op onze praktijk 😉

Wij bieden in onze praktijk uitgebreide medische zorg.

Zo af en toe is er een coassistent aanwezig.

artsWij zijn nog steeds op zoek naar een vrouwelijke arts voor één dag in de week.

Ons team bestaat verder uit:

Huisarts

Sami Khalloufi is uw huisarts op de donderdagen van de oneven weeknummers en op de vrijdagen.

Sami Khalloufi, huisarts

Sami Khalloufi, huisarts
BIGnr: 89909349201

Assistentes

Binnen onze praktijk zijn de volgende assistenten werkzaam;

Noah Cekdemir

Noah Cekdemir

Eritza Bernardino

Eritza Bernardino

Eritza op maandag en dinsdag.
Noah op woensdag en donderdag.
Aysa Ates op vrijdag.

sbbTevens zult u met regelmaat een of meerdere stagiaires aantreffen omdat wij een erkend leerbedrijf zijn en wij het belangrijk vinden dat er goede assistentes beschikbaar zijn.

Meer over de praktijk en de veelomvattende taken van de assistentes leest u HIER.

Hugo Wulffraat

Hugo Wulffraat

Hugo, inmiddels een bekend gezicht, zien jullie achter de balie en krijgen jullie aan de telefoon als er een assistente ziek of vrij is.

Praktijkondersteuner

Carla Janssen

Carla Janssen

Carla Janssen zal de taken van Ivette als praktijkondersteuner (POH) overnemen en zal er voor zorgen dat patiënten met een chronische aandoening adequate zorg ontvangen.

Meer over de praktijkondersteuner en wat zij voor de patiënten betekent, leest u HIER!

 

Carla Raghubardayal

Carla Raghubardayal

Psycholoog

Sinds 1 januari 2014 is Carla de psycholoog (POH-GGZ) in onze huisartsenpraktijk.

De psycholoog is er voor de ondersteuning van de huisarts op het gebied van psychologische vraagstukken

Meer over het werk van Carla leest u HIER!

 

Maryam Tabibi

Maryam Tabibi

Diëtiste

Maryam is de diëtiste in onze praktijk en is 2009 in Den Haag afgestuurd als diëtist, na een vierjarige studie aan de Hogeschool voor Voeding en Diëtetiek.

Goede voeding kan helpen om chronische aandoeningen te voorkomen, te verbeteren of zelfs over te laten gaan. HIER kunt u meer over Maryam lezen.

ingrepenWij doen in onze praktijk uitgebreide ingrepen op het gebied van kleine chirurgie, waaronder:
lipomen,
□ atheromen,
besnijdenis,
vasectomie,
ingegroeide teennagels etc
Klik HIER voor meer informatie.

De patiënt staat altijd centraal!

patc

Algemeen uitgangspunt van onze praktijk.

gwldW e d e r z i j d s    R e s p e c t !
Wij verwachten van u dat u zich respectvol gedraagt naar personeel en andere patiënten.
Behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden.
Dit is de basisregel die voor iedereen geldt die zich binnen en/of op het terrein van onze praktijk bevindt.
Agressie wordt niet getolereerd; ook geen verbale agressie.
Van fysieke agressie en serieuze bedreiging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

sbbZoals eerder vermeld; wij zijn een “erkend leerbedrijf” en dat is een titel waar wij trots op zijn.
Wij geven “dokterassistentes in opleiding” de mogelijkheid om in de praktijk door stages ervaring op te doen en wij denken dat een bedrijf dit, indien er mogelijkheden zijn, dit zou moeten doen.
Het beeldmerk op de toegangsdeur en op het bureau van de arts zijn weer een erkenning van hoe wij in het bieden van die stagemogelijkheden staan.

Taalbarrière.

Indien u de Nederlandse taal niet, of onvoldoende, machtig bent, dient u zelf voor een tolk / vertaler te zorgen.
Alhoewel dit niet de voorkeur heeft (een fout is dan zo gemaakt), kunnen we patiënten bij zeer hoge uitzondering en bij sommige klachten in een aantal talen helpen;
If necessary, we can help you in English
Gerekirse, Türkçe yardim
ри необходимости, мы помогаем вам на русском языке

Banai