Vaccinatievoortgang
(alles onder voorbehoud
van wijzigingen door de
betrokken instanties
)

BELANGRIJK!

Meer informatie over het Covid-Vaccinatieprogramma kan je HIER vinden.

Voor vragen belt u ALTIJD eerst met de CovidInfoLijn:
0800 – 1351
(bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur)
en zeker niet met onze praktijk!
De beschikbaarheid van de vaccins die wij als huisartsenpraktijk zouden moeten krijgen, is – op zijn minst – ‘wisselvallig’.
Ook wij vinden dit vervelend; ook omdat wij wat dit betreft u verder geen informatie kunnen geven.
Mensen geboren in 1961 tot en met 2003 die jaarlijks de griepprik krijgen– Vaccinatie bij en door de GGD

Vanaf mei 2021 worden de patiënten, met het geboortejaar 1961 tot en met 2003, uitgenodigd om een afspraak te maken via de GGD voor vaccinatie met BioNTech/Pfizer of Moderna.

Dit gaat dus
volledig buiten de praktijk om!
Geboren tussen 01-01-1956 en 31-12-1960 – Vaccinatie bij en de huisartsenpraktijk

Vanaf de tweede week van mei 2021 worden de patiënten waarvan het geboortejaar 1956, 1957 1958, 1959 of 1960 door onze praktijk gebeld om een afspraak te maken voor de eerste vaccinatie met AstraZenica.

Het vaccinatieprogramma kost ons veel inspanningen en tijd;
de reguliere zorg is ook erg belangrijk.

BEL DUS NIET ZELF MET DE PRAKTIJK!!!!!
U WORDT GEBELD!

Formulieren die u kunt downloaden, afdrukken en invullen:

 • (a) de oproepkaart; deze kunt u afdrukken, invullen en meenemen naar de praktijk wanneer u op de afspraak voor de vaccinatie komt
 • (b) de gezondheidsverklaring; deze kunt u afdrukken, invullen en meenemen naar de praktijk wanneer u op de afspraak voor de vaccinatie komt
 • de algemene uitnodigingsbrief van het RIVM; ter kennisneming
 • de toelichting op de toestemmingsverklaring; ter kennisneming

Kunt u niet zelf de documenten (a) en (b) afdrukken, dan kunt u deze bij de assistentes ophalen.
Risicogroepen Down en Obesitas
– Vaccinatie bij en door de GGD

De groep onder 60* jaar is/wordt sinds de week van 13 april uitgenodigd voor vaccinatie op een GGD-locatie. 

Deze beide doelgroepen hebben een eigen prioriteiten-code, zo weten de mensen in het landelijk GGD-callcenter met welke doelgroep zij te maken hebben.

 1. Mobiele thuiswonende mensen met het syndroom van Down (geboren in 1-1-1961 tot en met 31-12-2005) die in staat zijn om naar de GGD-vaccinatie locatie te komen.
  Zij kunnen een afspraak maken bij het GGD- callcenter.
  U moet formulier (1) meenemen!
  Telefoonnummer: 088-2202772     Code: 21194
 2. Mobiele thuiswonende mensen met morbide obesitas (BMI >40) (geboren in 1-1-1961 tot en met 31-12-2005) die in staat zijn om naar de GGD-vaccinatie locatie te komen.
  Zij kunnen een afspraak maken bij het GGD-callcenter.
  U moet formulier (2) meenemen!
  Telefoonnummer: 088-2202772     Code: 74039

* Patiënten ouder dan 60 jaar die tot deze groep horen, zijn/worden door onze praktijk benaderd voor de vaccinatie.

Formulieren:

Bij de assistentes kunt u de benodigde formulieren via ons e-mailadres opvragen.
Deze controleert of u inderdaad tot de doelgroep behoort.
De formulieren ontvangt u dan per mail.

 • (1) Uitnodigingbrief patiënten met het Syndroom van Down
 • (2) Uitnodigingbrief patiënten Morbide Obesitas / BMI > 40
 • Informatie over de Centrale Registratie
 • Gezondheidsverklaring (die u thuis kunt invullen en moet inleveren bij het vaccineren)
 • Een ‘InfoGraphic’


Maatregelen in de praktijk in verband met COVID

 

Moet u op de praktijk gezien worden, dan dient u rekening te houden met de volgende maatregelen;

 • maximaal 4 patiënten tegelijkertijd in de wachtruimte
 • u dient een mondmasker te dragen
 • u heeft geen van de kenmerken van een COVID-19 / Corona-besmetting:
  • de volgende cijfers lijken met de kennis die we op dit moment hebben redelijk juist te zijn:

   • incubatietijd: 2 – 12 dagen met een gemiddelde van 7 dagen;
   • koorts (88%);
   • hoesten (68%);
   • moeheid (38%);
   • slijmproductie (33%);
   • kortademigheid (19%);
   • spierpijn (15%);
   • hoofdpijn (14%);
   • braken en/of diarree (9%);
   • hoornvliesontsteking (= Conjunctivitis)
  • na gemiddeld 5 – 7 dagen treedt er in de meeste gevallen (80%) verbetering van de klachten op, soms juist verslechtering


Let op!

U kunt, zo nodig, een afspraak maken voor een VideoConsult met arts, praktijkondersteuner of assistente.

Meer informatie over COVID-19
vindt u HIER.