Vervelend voor u, maar ook voor alle andere patiënten ÈN voor ons!

Een overvolle wachtkamer

Een overvolle wachtkamer

Dat komt wel eens door een spoedgeval, in of buiten de praktijk.
Meestal gebeurt dit echter wanneer iemand die verzorging nodig heeft met meerdere klachten, dit niet aan de assistente heeft doorgegeven.

DUS!

DUS!

Als u belt voor een afspraak!

  • Éen (1) consult is voor één (1) klacht.
  • Bij twee (2) klachten vraagt u, net als bij een kleine ingreep, een dubbel consult aan.
  • Bij drie (3) of meer klachten vraagt u meerdere consulten op meerdere dagen aan, zodat iedereen die verzorging nodig heeft binnen een redelijke en verantwoorde termijn gezien kan worden door de huisarts.