Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld
en Huisartsenpraktijk Keizerswaard deze informatie steeds zo actueel, volledig
en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten
worden ontleend.

Eventueel vermelde tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig
zijn.

Huisartsenpraktijk Keizerswaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke
fouten en tekortkomingen in deze website.

Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot
de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Huisartsenpraktijk
Keizerswaard of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Al het materiaal op deze website dat van andere websites komt en die niet als
“Royalty Free*”, GNU-General Public License o.d. bekend stonden, zijn steeds
verkregen door daar toestemming voor te vragen aan de webmaster o.d..
Bij geen reactie is uitgegaan van “Lex silentio”.
Huisartsenpraktijk Keizerswaard is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of
juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of
hyperlinks.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing op alle onderdelen, dus
inclusief links e.d., van de pagina’s op deze website alsmede alle e-mails,
afkomstig van huisartsenpraktijkkeizerswaard@zorgmail.nlaz.banai@zorgmail.nl en
alle e-mails eindigend op @hapkeizerswaard.nl.

*You may use the image: . . . . In digital format on websites, multimedia presentations, broadcast film and video, cell phones.
In printed promotional materials, magazines, newspapers, books, brochures, flyers, CD/DVD covers, etc. along with your corporate identity on business cards, letterhead, etc. to decorate your home, your office or any public place.