Carla Raghubardayal

Carla Raghubardayal

De psycholoog is er voor de ondersteuning van de huisarts op het gebied van psychologische vraagstukken, de taken kunnen zijn:

Probleemverduidelijking; er wordt onderzocht in een of meerdere gesprekken welke problemen er spelen en wat het beste aangrijpingspunt is om op dat moment mee aan de slag te gaan.
En welke zorgverlener daar het beste bij past.
Voor een aantal patiënten is een goede probleem verheldering soms al voldoende om zelf verder te gaan.

Begeleiding; begeleiding bieden aan de patiënt met gebruik van inzicht gevende gesprekken, waardoor behandeling/verwijzing kan worden voorkomen.

Ondersteuning verwijzing; de psycholoog adviseert de huisarts over het te starten traject.
Motivering van de patiënt en toewerken naar de verwijzende instelling is eveneens een taak van de psycholoog.

Het geven van psycho-educatie; voorlichting en het verstrekken van informatie aan de patiënt over klachten of een stoornis, de oorzaken ervan, en mogelijke oplossingen.

Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt; deze interventies richten zich veelal op gedragsverandering met behulp van zogenaamde kortdurende psychologische behandelingen*.

Zorg gerelateerde preventie; de patiënt te begeleiden en ondersteunen bij zelfredzaamheid, ziektelast te reduceren en verergering op tijd te signaleren of zo mogelijk te voorkomen.

Terugvalpreventie; gesprekken met patiënten die samenhangen met een behandeling die zij hebben ondergaan voor een psychische ziekte.

De psycholoog is aanwezig op de dinsdagmiddag en vrijdag en voor een afspraak kunt u terecht bij de assistente via het telefoonnummer 010 – 482 42 06.
Een vervolgafspraak zal vaak door de psycholoog zelf met u gemaakt worden.
Voor mensen die niet naar de huisartspraktijk kunnen komen vanwege ziekte of de leeftijd kan de psycholoog ook huisbezoeken afleggen.

  • Kortdurende psychologische behandelingen zijn er voor o.a.: Traumaverwerking, depressie, angst, overbelasting en burn-out, rouwverwerking en relatieproblematiek.