Eritza Bernardino

Eritza Bernardino

Noah Cekdemir

Noah Cekdemir

Ayse Ates

Ayse Ates

De assistente vraagt u naar de reden waarom u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen; dat heet triage.
Om vast te kunnen stellen wat de aard en ernst is van een hulpverzoek is triage onvermijdelijk en kan van levensbelang zijn!
Triage zorgt er voor dat ondanks de toenemende drukte en zorgvraag de wachttijden zo kort mogelijk blijven.
Het gaat er om dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bijvoorbeeld bij spoed snel een afspraak of een spoedvisite) en bij de juiste hulpverlener.
Het is niet de bedoeling dat een praktijkassistente de diagnose gaat stellen.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistenten u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen.

Er zijn verschillende mogelijkheden.
De assistent(e);

 • geeft u een advies, dit advies wordt altijd nabesproken met de huisarts
 • vraagt de huisarts u terug te bellen
 • maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of een praktijkondersteuner
 • maakt een afspraak voor een visite.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen.
Als u meerdere klachten wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.
Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen.
Onze praktijkassistenten hebben hiervoor de noodzakelijk opleidingen en aanvullende cursussen gevolgd.
Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw eigen huisarts.

Voor een soepel verloop van het spreekuur – waarbij wachttijden tot het minimum beperkt zijn – is het van belang dat u bij het maken van een afspraak behalve de aard van uw vraag, ook duidelijk aangeeft of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt, en of u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben.
Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden kunnen worden voorkomen.
U kunt HIER meer lezen.
Vaak wordt triage als “vervelend” ervaren.
Het is daarom goed om ook kennis te nemen van het onderstaande filmpje.

De praktijk is 24/7 telefonisch bereikbaar.
De assistente is van maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van bereikbaar van 08:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 16:00 uur.
Op dinsdag is dat van 08:00 tot 12:00 uur.

010 – 482 42 06

U luistert dan altijd heel het telefoonmenu af en kiest;

 • 1 voor spoedgevallen en echt alleen voor spoedgevallen
 • 2 herhaalrecepten
 • 3 voor de assistente

Let dus op!
Tussen;

 • 12:00 en 13:00 uur (andere werkzaamheden en dan is de balie gesloten!),
 • 13:00 en 14:00 uur (assistentenspreekuur) en
 • 16:00 en 17:00 uur (andere werkzaamheden en dan is de balie gesloten!) neemt de assistente alleen voor spoedgevallen de telefoon op en echt alleen voor spoedgevallen.
 • Deze kunt u alleen aanvragen via;
 • de telefoon (keuze 2),
 • MijnGezondheidNet of
 • ons secure eMailadres (huisartsenpraktijkkeizerswaard@zorgmail.nl).

Geef altijd en in deze volgorde;

 • uw geboortedatum,
 • uw naam,
 • uw telefoonnummer,
 • de naam van het medicijn zoals dat op het etiket staat van de apotheek,
 • de hoeveelheid en
 • “laten thuis bezorgen” of “zelf bij de apotheek ophalen” aan.

Spreek daarbij duidelijk verstaanbaar en in normaal tempo uw boodschap in.
Als uw gegevens en/of de boodschap niet goed duidelijk is, kan er geen recept
worden gemaakt!

Dagelijks tussen 13:00 en 14:00 uur en alleen op afspraak, onder meer voor;

 • Bloeddruk meten
 • Oren uitspuiten
 • Urine onderzoek, urine moet opgevangen worden in een schoon urinepotje.
  Deze zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek en op de praktijk.
 • Injecties
 • Verbinden van wonden
 • Hechtingen verwijderen
 • Wratten aanstippen (plekje moet eerst door huisarts beoordeeld zijn)

Op woensdag, en dan echt alleen tussen 09:00 en 10:00 uur, op de praktijk.

Bloedafname en aanleveren materiaal kan ook bij Star.
Rotterdam Palmentuin
Palmentuin 69
3078 KJ Rotterdam
maandag t/m vrijdag: 07.30 – 13.00 uur
Vrije inloop: geen afspraak nodig

Bezoek https://www.star-shl.nl/locaties-functiebeeldvormend-onderzoek/ voor meer informatie.

Wanneer het echt niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In onze praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling uiteraard veel beter.
Het huisbezoek is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
U kunt een visite aanvragen bij de assistente tussen 08.15 en 10.00 uur.