Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt.
Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Ontevreden? Laat het ons weten!

Ontevreden? Laat het ons weten!

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris;
…. zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.
…. kan proberen de klacht te bemiddelen.
…. kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel.
Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

U kunt het KLACHTENFORMULIER gebruiken op de website van SKGE .

De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken van maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 088 – 022 91 90.


Hart voor élke klacht
Samen maken we
de zorg beter

Hart voor élke klacht. Samen maken we de zorg beter.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.
Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter -een (voormalig) rechter- en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen.
De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u op www.skge.nl.

Ons model klachtenregeling* kunt u HIER vinden.

*
(De model Klachtenregeling is opgesteld door de LHV, InEen en NHG en vastgesteld in overeenstemming met Patiëntenfederatie Nederland.
Leden van InEen, LHV en NHG kunnen dit document voor eigen gebruik vrijelijk kopiëren en bewerken.
Anderen kunnen daarvoor een verzoek indienen bij een van bovengenoemde partijen.)