Voorkom lange wachttijden. Wellicht kan uw huisarts u helpen.

Voorkom lange wachttijden. Wellicht kan uw huisarts u helpen.

Vraag naar wat wel of niet mogelijk is.

Het gaat onder meer om:

  • Longfunctietest
  • ECG / Hartfilmpje
  • Enkel-Arm-Index
  • Vasectomie / Sterilisatie
  • Circumcisie / Besnijdenis
  • Ingegroeide Teennagels
  • Lipomen
  • Atheromen
  • Basaalcelcarcinomen